IP của bạn là: 172.70.134.10

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien/104-cap-mang-utp-cat5e.htm/p0 Trang 1 - Cáp mạng, dây mạng Cat5e chống nhiễu, giá rẻ | STAPHONE